WAŻNE!

Misja

Misja

Misją Stowarzyszenia Amazonek w Bogatyni jest proste, lecz uniwersalne założenie - kobieta, która przeszła raka piersi, poświęca swój czas i dzieli się swym doświadczeniem towarzysząc i wspierając inna kobietę, która właśnie jest dotknięta chorobą. Przeszkolone ochotniczki - gotowe nieść nadzieję, wsparcie psychiczne i pomoc kobietom przeżywającym spotkanie z rakiem piersi są do dyspozycji w Stowarzyszeniu.

Głównym zadaniem Klubu są wspólne działania na rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi. Zadania powyższe są realizowane poprzez: gimnastykę rehabilitacyjną, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, spotkania z ochotniczkami, spotkania integracyjne, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy kulturalno-rozrywkowe, działalność oświatową.

Stowarzyszenie "Amazonki" jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi. Celem ruchu jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Bogatyńskie Stowarzyszenie "AMAZONKI" jest członkiem Federacji Stowarzyszeń "AMAZONKI" w Polsce. Natomiast Federacja jest członkiem międzynarodowych organizacji "Reach to Recovery" oraz Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi.