WAŻNE!

Zarząd

Zarząd

 • Dorota Bojakowska - Prezes Zarządu
 • Krystyna Rogojsza - Wiceprezes Zarządu
 • Ewa Mochnal - Wiceprezes Zarządu
 • Wiesława Dębek - Członek Zarządu
 • Barbara Lewandowska - Członek Zarządu
 • Grażyna Szantyka - Członek Zarządu
 • Elżbieta Kalwasińska - Członek Zarządu
 • Marta Wolanin - Członek Zarządu
 • Beata Geres - Sekretarz
 • Zofia Chwiedziuk - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Sawicka - Przewodniczący
 • Janina Balcerek - Członek
 • Małgorzata Stasiwolak - Członek